Natur

Nästan hela Morlanda Säteri är förklarat som naturrreservat och det var Bertil Thorburn som tog initiativet 1968. Orörda strandområden och gammal ekskog var speciellt angelägna att skydda och det gäller än idag. 2007 uppdaterades föreskrifterna och reservatet fick en ny skötselplan.

I skogen finns en kulturstig som Orust kommun ansvarar för. Där går man bland gamla husgrunder, en fornborg, upp till ett utsiktstorn och andra intressanta platser. P-plats finns vid Lerklevs busshållsplats, vid landsvägen mellan Ellös och Henån.

Våtmarken i Morlandadalen är anlagd 2009. Den har naturlig förmåga att samla upp fosfor och att binda kväve i strandväxter. Morlandaån slingrar sig genom våtmarken och det gör att vattnet som rinner ut i Tångebukten blir renare och risken för övergödning minskar därmed. Dessutom är en våtmark ett fint tillhåll för fåglar och insekter.

Naturbilder