Kontakt

Nytt mobilnummer till Fredrik:

070 226 56 60

Annie Thorburn

Annie Thorburn äger Morlanda Säteri sedan 2020. Hon har en bakgrund som civilingenjör och har arbetat med innovation och projektledning på de globala skogs- och hygienbolagen SCA och Essity. Annie Thorburn är den första kvinnan på 140 år som är ensam ägare till den gamla släktgården. Som 18e generationen sätter hon stort värde på att få föra traditionerna på Morlanda Säteri vidare och samtidigt låta gården utvecklas i takt med tiden.

Annie Thorburn - Morlanda Säteri