Morlanda Säteri

Vinterförvaring

Morlanda Säteri erbjuder plats för vinterförvaring i flera olika lokaler. Priserna varierar mellan 350:- och 450:- per kvm inkl moms och vi räknar l x b. Inget extra för drag eller däck som sticker ut. • Hallarna har något varierande…
Read more

Boken om Morlanda

En bok om Morlanda Säteri finns att köpa igen. Förra upplagan sålde slut  och vi tycker att det är roligt att kunna erbjuda boken i en andra reviderade upplaga Morlanda Säteri har en lång historia. Gården är känd sedan 1300-talet…
Read more

Bra fågelspaning på Orust

Lokaltidningen Västnytt publicerade nyligen en artikel om att Orust är bästa fågelspanarplatsen i Bohuslän. Ett bra ställe är våtmarken på Morlanda där fågelspanare ofta sitter och väntar på att fåglarna ska flyga in. När varma uppåtvindar bildas över öppna marker…
Read more

Betesdjuren är här

Gröna gårdars kor och kalvar har börjat komma till våra betesmarker. Vårgräset smakar gott och vädret är härligt. Det brukar komma runt 300 djur varje säsong och djuren byter ofta beteshage för att gynna tillväxten av gräset.    

Premiär 2 juni!

Nya och gamla besökare hälsas välkomna till trädgårdsvandring på Morlanda Säteri på Orust. Säsongen 2019 startar 2 juni och avslutas 25 augusti. Varje söndag juni-augusti kl 15.00 startar  trädgårdsvandringen. Med bekväma skor och kläder efter väder så är man rustad…
Read more

Bävern och Knud sätter spår

Höststormar hör till traditionen och årets första hette Knud. Den städade lite i trädkronorna i parken med gräsmattorna fulla av kvistar som resultat. Knud tog också en av Bohuslindarna i allén. Det är imponerande hur mycket material det finns i…
Read more

Spår från 1649

När torkan sätter in uppenbarar sig spår från förr. På den här platsen började Daniel Knutsson Bildt och Dorothea Bielcke att lägga grunden till en ny huvudbyggnad på Morlanda Säteri. Året var 1649. Det blev aldrig mer än en grundmur…
Read more

1700-talsmagasin får ny klädsel

Det gamla spannmålsmagasinet har fått ny klädsel. Första våningen byggdes 1746 och våning två och tre byggdes 100 år senare. På norr- och östsidan var klädselvirket sannolikt från tidigt 1800-tal medan det på syd- och väst är betydligt yngre, kanske…
Read more

Nya tak

Det händer mycket med de gamla kulturbyggnaderna på Morlanda nu. Ett gammalt hönshus och ett stort magasin har fått ny takbeklädnad – Højslevs enkupiga lertegel. Men det var en hel del arbete för Wos bygg innan det nya teglet låg…
Read more

OBOS bygger på Fröjdendal

Fröjdendals tomtområde tar nu ett stort steg framåt. Projektet är sålt till OBOS – en av Nordens största bostadsutvecklare med huvudkontor i Norge och dotterbolag i Sverige. Vi har fått stort förtroende för OBOS och tror att de är helt…
Read more

Ny takregel huggen

På tredje våning i det gamla magasinet har en av de grova takreglarna gett vika efter mer än 200 år. Moderna och billiga alternativ som ersättning kändes inte bra och därför har ett nytt ”högben” tillverkats enligt konstens alla gamla…
Read more