Morlanda Säteri

Trädgård

appelrosMorlanda Säteris trädgård har rötter långt tillbaka i tiden. Den märkliga Apostlalinden är planterad i mitten av 1600-talet och i slutet av samma sekel skapade man en prydnadsträdgård med grusgångar och prunkande kvarter däremellan.

Trädgårdsmodet, intresset och förutsättningarna har varierat genom tiden men fortfarande finns många spår från förr – buskar, blommor, murar och dammar.

Vi har arrangerat trädgårdsvandringar under nio somrar. Nu är sista säsongen slut och efter 2020 blir det inga trädgårdsvandringar på Morlanda.