Morlanda Säteri

Tomter

I nära anslutning till Morlanda Säteri, golfbanan och småbåtshamnen finns ett tomtområde. Det är nu sålt till OBOS Sverige som kommer att svara för byggnation och försäljning.

FRÖJDENDAL (Kårehogen 1:2)

Marken ligger i direkt anslutning till golfbanan och Fröjdendals småbåtshamn. Man ser området på vänster sida vägen när man kör ner mot färjeläget (Orust-Malö). Detaljplanen omfattar 11 villatomter.

Q:Orust311 738 KŒrehogen 1_2 FršjendalAntagandeKartorIllust

De nya husen vid Fröjdendal blir en nutida tolkning av den bohuslänska byggnadstraditionen.
Detta märks framförallt i

  • material
  • detaljer
  • hur fönstren är placerade
  • planlösningen.

Husen placeras så att landskapet förändras så lite som möjligt. Höjdskillnaderna ger vackra stensocklar.

frojdendalhusMarken i området sluttar svagt mot norr med utsikt över Malö strömmar och golfbanan.

För bästa sol- och ljusförhållanden är husen placerade med kortsidorna i nord- sydlig riktning. Denna placering ger också öppna utblickar. Alla hus, även de som redan finns i området, får del av utsikten.

Projekteringsgrupp har varit:

• Disposition och förslag till gestaltning: Göran Algeröd, Form&Funktion AB i samarbete med Mats&Arne Arkitektkontor AB

• Arbete med detaljplan: Sören Mannberg och Kalle Gustafsson, Rådhuset arkiteter AB

Detaljplanen som omfattar 11 villatomter vann laga kraft 6 maj 2015.