Morlanda Säteri

Nu vårdar vi murarna

De är åtminstone 220 år gamla, murarna som omgärdar Djurhagen. Det var år 1800 som Abraham Gustav Bildt sådde ekarna på den gamla vallåkern. Jo, han lade faktiskt ekollon i marken i syfte att skapa lä till den stora prydnadsträdgården och att få virke till skeppsbyggeri. Tålamod!

Här har den gamla dubbelmuren fått en skada. Det är hög tid att räta upp och få tillbaka stenarna på rätt plats: Foto: Berit Thorburn

Det är Hans Abrahamsson och Ingemar Skoglund från Orust Farmartjänst som reparerar skadorna på murarna. Under årens lopp har ekarnas löv lagt sig på murarna och förmultnat så att mer och mer jord bildats mellan stenarna. När jorden blir våt och fryser på vintern så sväller den och flyttar på stenarna. Andra skador har uppstått av att träd fallit ner över muren och en och annan älg har hoppat över och dragit med sig stenar i språnget.

Hans och Ingemar rensar bort jord, lägger stenarna på plats och rätar upp delar som ”kalvat”. Med traktor, spade och spett lyckas de få murarna raka och stadiga igen.

Hans och Ingemar rensar bort jorden som bildats i muren. Foto: Jon Thorburn