Morlanda Säteri

Hugo praktiserar

Hugo Abrahamsson från Ellös praktiserar hos oss. Under fyra veckor ägnar han sig åt naturvård, viltvård och skog. Han röjer pass inför kommande viltsäsong, håller efter grågäss och canadagäss och andra göromål som är förknippade med hans utbildning.

Hugo går sista året på Naturbruksgymnasiet i Svenljunga där han läser programmet Jakt och viltvård. Efter examen har han fått arbete som jaktelev på Eriksbergs gods i Blekinge.