Morlanda Säteri

Bra fågelspaning på Orust

Lokaltidningen Västnytt publicerade nyligen en artikel om att Orust är bästa fågelspanarplatsen i Bohuslän. Ett bra ställe är våtmarken på Morlanda där fågelspanare ofta sitter och väntar på att fåglarna ska flyga in.

Våtmarken på Morlanda anlades för tio år sedan för att rena vattnet i Morlandaån innan det rinner ut i Tångebukten. Foto: Gunnar Thorburn

När varma uppåtvindar bildas över öppna marker ökar chansen att få se fovfåglar med större vingspann, som gärna utnyttjar termiken, skriver tidningen Västnytt.