Morlanda Säteri

Betesdjuren är här

Gröna gårdars kor och kalvar har börjat komma till våra betesmarker. Vårgräset smakar gott och vädret är härligt.

Kalvarna får gå med sina mammor hela sommaren. Med tiden äter de mest gräs och inte så mycket mjölk. Foto: Jon Thorburn

Det brukar komma runt 300 djur varje säsong och djuren byter ofta beteshage för att gynna tillväxten av gräset.