Morlanda Säteri

Bävern och Knud sätter spår

Allén av Bohuslindar planterades 1956. Nu får vi beställa en ny för att fylla luckan som stormen Knud skapade. Foto: Berit Thorburn

Allén av Bohuslindar planterades 1956. Nu får vi beställa en ny lind för att fylla luckan som stormen Knud skapade. Foto: Berit Thorburn

Höststormar hör till traditionen och årets första hette Knud. Den städade lite i trädkronorna i parken med gräsmattorna fulla av kvistar som resultat.

Knud tog också en av Bohuslindarna i allén. Det är imponerande hur mycket material det finns i en trädkrona. Fyra fulla traktorkärror blev det. Stammen ska sågas upp i lagom kubbar och huggas till ved.

Vid Torebosjön står en ek som bävern har försökt att fälla. Han har jobbat på bra men inte lyckats få ner trädet. Men gnagmärkena är riktigt vackra – en skulptur i vår natur.

Foto: Berit Thorburn

Foto: Berit Thorburn