Morlanda Säteri

Spår från 1649

Här vid Äppleboden finns en del av grundmuren bevarad. Vinkelrätt ut anar vi mer av grundmuren – synliggjort pga torkan. Foto: Jon Thorburn

Här vid Äppleboden finns en del av grundmuren bevarad. Vinkelrätt ut anar vi mer av grundmuren – synliggjort pga torkan. Foto: Jon Thorburn

När torkan sätter in uppenbarar sig spår från förr. På den här platsen började Daniel Knutsson Bildt och Dorothea Bielcke att lägga grunden till en ny huvudbyggnad på Morlanda Säteri. Året var 1649. Det blev aldrig mer än en grundmur för Daniel Knutsson Bildt avled 1651 och då beslöt hans hustru att avbryta bygget.

Grundstenen från huset som aldrig byggdes. Texten är delvis på latin och betyder: Åt Gud allena äran men ingen lycka utan avund. Foto: Henrik Thorburn

Grundstenen från huset som aldrig byggdes. Texten är delvis på latin och betyder: Åt Gud allena äran men ingen lycka utan avund. Foto: Henrik Thorburn

Det enda som finns kvar idag är en grundsten som idag står uppe vid Corps de logiet och den mur som går från Äppleboden och ner mot åkern. OCH denna markering i gräset som torkan framkallat. Sannolikt ligger det sten från grundmuren under grässvålen här – och därför är jordlagret grundare och gräset känsligare för torkan.

Här var det förr en grusgång med rosenrabatter längs sidorna. Mitt i gången stod amforan. Foto: Berit Thorburn

Här var det förr en grusgång med rosenrabatter längs sidorna. Mitt i gången stod amforan. Foto: Berit Thorburn

Det finns ytterligare spår av dåtiden som torkan framkallat. Den kvadratiska fläcken i gräsmattan är platsen där amforan stod från 1890-talet till 1980. Amforan flyttades då till en annan del av trädgården.

Vi satte grepen i jorden och 20 cm ner finns stenfundamentet. Foto: Berit Thorburn

Vi satte grepen i jorden och 20 cm ner finns stenfundamentet. Foto: Berit Thorburn

Idag står amforan i springbrunnen. Foto: Berit Thorburn

Idag står amforan i springbrunnen. Foto: Berit Thorburn