Morlanda Säteri

1700-talsmagasin får ny klädsel

Det gamla spannmålsmagasinet har fått ny klädsel. Första våningen byggdes 1746 och våning två och tre byggdes 100 år senare.

Här är fönstrena borttagna liksom klädselbrädorna. Nu gäller det att sätta upp en del salningsbrädor så att väggarna blir lite slätare.

Här är fönstrena borttagna liksom den gamla klädseln. Nu gäller det att sätta upp salningsbrädor så att de nya klädselbrädorna får ett planare underlag och inte spricker när man spikar upp dem.

På norr- och östsidan var klädselvirket sannolikt från tidigt 1800-tal medan det på syd- och väst är betydligt yngre, kanske 50 år . De nya klädselbrädorna är beställda från Norrland där virket är som hårdast och tätast. De brädor som skall sitta ytterst är genomsågade. Man kommer alltså att se trädstammens avsmalning och profil i stället för att möta en helt raksågad kant.

Brädorna är målade med Falu rödfärg – en gång redan innan de sätts upp och därefter ytterligare två gånger när de är uppspikade på väggen.

Christoffer och Johan spikar upp de nya klädselbrädorna.

Christoffer och Johan spikar upp de nya klädselbrädorna.

Christoffer Hegg och Johan Johansson är snickarna som utfört arbetet. Vi frågade Christoffer hur det är att arbeta med så här gamla hus.

– Det är det bästa jag vet. Som snickare måste man naturligtvis arbeta med moderna material också men det är ett privilegium att få arbeta med en sån här byggnad. Jag brinner för träarbete och handverktyg. Stockarna sköna att ta på och det luktar så gott.

– Sedan är det roligt att sätta verktygen i något som någon annan byggt för flera hundra år sedan. Man stöter förstås på problem som inte finns i ett modernt bygge men då får man använda sin yrkeskunskap och klura på lösningar. Det gör arbetet än mer intressant.

Christoffer tycker att det gamla sädesmagasinet är ett bra hus. Timmerkonstruktionen är fortfarande i gott skick och den som har öga för gammal byggnadsteknik kan se att stockarna som användes på 1700-talet är huggna med yxa medan 1800-talsstockarna är sågade.

För den som vill veta mer om det gamla spannmålsmagasinet finns bra läsning i En bok om Morlanda Säteri. Den finns att köpa hos oss. Se mer information på denna hemsida.