Morlanda Säteri

Nya tak

Det händer mycket med de gamla kulturbyggnaderna på Morlanda nu. Ett gammalt hönshus och ett stort magasin har fått ny takbeklädnad – Højslevs enkupiga lertegel. Men det var en hel del arbete för Wos bygg innan det nya teglet låg på plats.

Det gamla hönshuset hör till gårdens mer udda byggnader. Här blir taket helt omgjort – inte helt lätt med tanke på dess form.

Det gamla hönshuset hör till gårdens mer udda byggnader. Här blir taket helt omgjort – inte helt lätt med tanke på dess form.

Det gamla teglet togs bort, gammal läkt och papp likaså. Sen på med ny papp och läkt.

Det gamla teglet togs bort, gammal läkt och papp likaså. Sen på med ny papp och läkt.

Takteglet lyftes upp med en kranbil men sen var det ett handarbete att få pannorna på plats.

Takteglet lyftes upp med en kranbil men sen var det ett handarbete att få pannorna på plats.

och så här prydligt blev det färdiga resultatet.

och så här prydligt blev det färdiga resultatet.