Morlanda Säteri

OBOS bygger på Fröjdendal

Fröjdendals tomtområde tar nu ett stort steg framåt. Projektet är sålt till OBOS – en av Nordens största bostadsutvecklare med huvudkontor i Norge och dotterbolag i Sverige. Vi har fått stort förtroende för OBOS och tror att de är helt rätt företag – både att bebygga tomtområdet och att sälja husen till människor som vill bo på västra Orust – nära golfbana, småbåtshamn, naturreservat och allt annat denna fina kustkommun kan erbjuda.

Hej Olle Petterson, OBOS, Hur ser era planer ut?
Vi är jätteglada att vi nu har förvärvat ett mycket fint markområde i Morlanda. Vår tanke är att bygga 11 st hus – och att använda naturen som en spelare med hav och båtar, golfbana. Husen ska smälta in i landskapet liksom.

En arkitekt är redan i full gång. Husen blir inte så stora men får rikligt tilltagna gemensamhetsytor. Kanske använder man det som sommarhus från början och längre fram mer och mer året runt. Det ska bli hus att längta till.

När sätter ni spaden i jorden?
Det är mycket papper som ska vara klart, bygglov mm. Men ordnar sig allt detta sätter vi spaden i marken under hösten.

När kan de första husköparna flytta in?
Jag vill gärna vara optimist. Har vi lite tur flyttar de första in före sommaren 2019.

Om man blir intresserad av att bo på Fröjdendal – vem kontaktar man då?
Någon mäklare är ännu ej utsedd. Under tiden svarar jag på frågor Olle Petterson 0706 25 74 94