Morlanda Säteri

Ny takregel huggen

Christoffer Hegg och Johan Johansson har plockat fram gamla beprövade verktyg. Med stor skicklighet har de format en kraftig bjälke, ett s.k. högben, ur en 100-årig furustock. Foto Jon Thorburn

Christoffer Hegg och Johan Johansson har plockat fram gamla beprövade verktyg. Med stor skicklighet har de format en kraftig bjälke, ett s.k. högben, ur en 100-årig furustock. Foto Jon Thorburn

På tredje våning i det gamla magasinet har en av de grova takreglarna gett vika efter mer än 200 år. Moderna och billiga alternativ som ersättning kändes inte bra och därför har ett nytt ”högben” tillverkats enligt konstens alla gamla regler. Med dymlingar och passbitar skall det passas in och när allt är klart hoppas vi att taket skall kunna vila tryggt under ytterligare 200 år.

Till våren blir det också aktuellt att klä om ytterväggarna på magasinet. På norr- och östsidan är nuvarande virke sannolikt från tidigt 1800-tal medan det på syd- och väst är betydligt yngre, 50 år eller så. De nya klädselbrädorna är beställda från Norrland där virket är som hårdast och tätast. De brädor som skall sitta ytterst är s.k. genomsågade. Man kommer alltså att se trädstammens avsmalning och profil i stället för att möta en helt raksågad kant.