Morlanda Säteri

Ny klädsel och rödfärg

Ny klädsel på spannmålstorkens gavel

Det gamla häststallet har delvis reparerats under våren. Vi har bytt ut träklädseln på gaveln mot norr. Arbetet har varit krävande inte minst för att gaveln är nästan 15 meter hög.

En kranlyft var god hjälp där byggnadsarbetarna inte nådde från ställningen. Foto: Berit Thorburn

En skylift var god hjälp där byggnadsarbetarna inte nådde från ställningen.
Foto: Berit Thorburn

När hästarna försvann i början av 1950-talet fick en ny spannmålstork sin plats i huset och under 30 år torkades all säd i denna anläggning.

All gammal klädsel togs bort och regelverket kompletterades. Den gamla spannmålstorken syns bakom byggnadsställningen. Foto: Berit Thorburn

All gammal klädsel togs bort och regelverket kompletterades. Den gamla spannmålstorken syns bakom byggnadsställningen. Foto: Berit Thorburn

Historien berättar att huset reparerades vid två tillfällen av Änkepatronessan Sofie Bildt, senast 1877. Sannolikt var klädseln som nu är utbytt just från denna tid. Arbetena är gjorda med stor omsorg och noggrannhet och om den nya väggen står sig lika länge som den gamla behöver inget repareras  förrän år 2127! Men måla får man göra med jämna mellanrum – och alltid med klassisk Falu Rödfärg.

Klädseln målades en gång innan den sattes upp. Foto: Jon Thorburn

Klädseln målades en gång innan den sattes upp. Foto: Jon Thorburn

Nu är alla brädor och fönster på plats så då återstår bara att måla färdigt. Foto: Berit Thorburn

Nu är alla brädor och fönster på plats så då återstår bara att måla färdigt. Foto: Berit Thorburn